Kontakt Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden


Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden /
Självregleringen i Sverige Service AB

Katarina Lidén
VD
Telefon: 08-50 88 22 78

Lena Walldin
Kansliadministratör
Telefon: 08-50 88 22 77      

Mirre Laurell
Bolagsjurist
Telefon: 070-220 08 44

Tommy Olsson
Operativt ansvarig
Telefon: 072-885 37 24

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Tel: 08-50 88 22 75
E-mail:  info@godsed.se

   

Aktiemarknadsnämnden (ansökningar och uttalanden)

Rolf Skog
Direktör
Mobil: 0734-48 80 28
E-mail: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se

Erik Lidman
Föredragande
Mobil: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr. 

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm         


Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Björn Kristiansson,
Verkställande ledamot och ansvarig för kollegiets sekretariat
Telefon: 076-770 37 47
E-mail: bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se

Tobias Hultén,
biträdande jurist
Telefon: 0733-14 03 70
E-mail: tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden har ett kansli med telefontid mellan kl 09.00-12.00 måndag – fredag för frågor från  noterade bolag och allmänheten. 

Telefon: 08-50 88 22 95
E-mail: kansli@redovisningstillsyn.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm

Rådet för finansiell rapportering

Fredrik Walméus
Verkställande ledamot (kontaktperson - Rådet för finansiell rapportering)
Telefon: 073-397 24 80
E-mail: fredrik.walmeus@radetforfinansiellrapportering.se

Cecilia Nordenadler (kontaktperson- Expertpanelen)
Teknisk sekreterare
Telefon: 0709-29 15 73
E-mail: cecilia.nordenadler@radetforfinansiellrapportering.se

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.        

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm