Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - ctl00_cph1_f_istock-501150713-wide-jpg_slideimg
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - ctl00_cph1_f_godsed-ex-3-3-jpg_slideimg

Vi främjar effektiv självreglering

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden främjar och utvecklar god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen är en paraplyorganisation för Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrningNämnden för
svensk redovisningstillsyn
 
och Rådet för finansiell rapportering

chart.png

Självregleringens roll på värdepappersmarknaden

Självregleringen spelar en viktig roll för en väl fungerande värdepappersmarknad

Läs mer »
Cropped shot of a young handsome businessman using a smartphone while on his break drinking coffee outside of the office

Nyheter

Pressmeddelanden och nyheter från Föreningen och våra expertorgan

Läs mer »
kontakt.jpg

Kontakt

Kontaktuppgifter till Föreningens huvudkontor och till våra expertorgan

Läs mer »
Data Analysis. Pen with business report on financial advisor desk. Concept of business planning , accounting, analysis, business analysis,financial services,financial planning,

Om Föreningen

Föreningen för god sed är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet

Läs mer »

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Håll dig uppdaterad, prenumerera för att få de senaste nyheterna

Läs mer »