Pressmeddelanden

2022-06-02
Annika Lundius ny ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

2022-03-24
Nya ledamöter i Rådet för finansiell rapportering

2021-12-20
Nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

2021-12-14
Maria Snöbohm ny ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

2021-10-20
Mats Isaksson ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

2021-10-05
Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) - ny regelkommitté inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

2021-06-22
Gun Nilsson ny ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

2021-06-07
Göran Melin ny t.f. ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

2020-05-19
Ny Vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden från den 1 januari 2021.

2020-01-13
Nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

2019-06-04
Ny ledamot i Kollegiet

2019-01-14
Göran Melin utsedd till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

2019-01-09
Övervakningen av regelbunden finansiell information blir del av självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

2018-10-02
Ordförande i Nämnden för svensk redovisningstillsyn utnämnd

2018-06-11
Nya ledamöter i Kollegiet

2018-01-08
Nya ledamöter utsedda i Aktiemarknadsnämnden

2016-09-01
Ny ordförande och vice-ordförande i Aktiemarknadsnämnden

2007-04-02
Rådet för finansiell rapportering inrättas av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

2006-02-03
Ett gemensamt administrativt kansli inrättas för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess fem självregleringsorgan

2005-11-08
Ny organisation samlar självregleringen