Om självregleringens huvudmän


Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utgörs av:

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.