Valberedningar för sakorganen

Aktiemarknadsnämnden
Petra Hedengran-ordförande, Marianne Lundius och Urban Funered.

Aktiemarknadens självregleringskommitté
Annika Lundius-ordförande, Urban Funered, Anders Oscarsson, Anne Wigart och Eva Hägg.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Annika Lundius-ordförande, Petra Hedengran och Anne Wigart.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Annika Lundius-ordförande, Anders Oscarsson, Svante Forsberg och Anders Ullberg (adj.)

Rådet för finansiell rapportering
Annika Lundius-ordförande, Anders Ullberg, Anders Oscarsson, Fredrik Nordström och Svante Forsberg.

För kontakt med valberedningarna, vänligen maila till info@godsedpavpmarknaden.se eller kontakta:

Katarina Lidén
VD, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Telefon: 08-50 88 22 78