Föreningens kansli


Nedan återfinns kontaktdetaljer till kansliet.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Nybrokajen 7, 5 tr.
111 48 Stockholm

Telefon: 08-50 88 22 75 
Email:  info@godsed.se

Katarina Lidén

Katarina Lidén
VD
Telefon: 08-50 88 22 78

Lena Walldin

Lena Walldin
Kansliadministratör
Telefon: 08-50 88 22 77

Mirre Laurell

Mirre Laurell
Bolagsjurist
Telefon: 070-220 08 44

Tommy Olsson

Tommy Olsson
Operativt ansvarig
Telefon: 072-885 37 24