Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2019:50 Dispens från budplikt (Batljan - Odd Molly)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens studie avseende styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning

Rådet för finansiell rapportering

Avgivet remissvar till IASB