Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2019:30 God sed vid avnotering (SBC)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser

Rådet för finansiell rapportering

Avgivet remissvar till IASB