Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2020:57 Dispens från budplikt (Van Herk Investments - Immunicum)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens initiativ avseende hållbar bolagsstyrning

Rådet för finansiell rapportering

Avgivet remissvar till EFRAG