Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2020:39 Tolkning av takeover-reglerna och dispens från LUA (Engelska skolan)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Save the date: Ändrat datum för Kollegiets bolagsstyrningsseminarium

Rådet för finansiell rapportering

Inbjudan till kommentarer-Förslag till ändringsmeddelande avseende- RFR 2