Nyheter från våra sakorgan


Aktiemarknadsnämnden

2019:44 Dispens från budplikt (Fatfish - Abelco)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser

Rådet för finansiell rapportering

Nyhetsbrev januari-juni 2020