Valberedningar för sakorganen


Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
Patrik Tigerschiöld-ordförande, Petra Hedengran, Arne Karlsson och Anne Wigart

Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Patrik Tigerschiöld-ordförande, Anders Oscarsson, Svante Forsberg och Anders Ullberg (adj.)

Aktiemarknadsnämndens förening
Valberedningen för Aktiemarknadsnämndens förening tillsätts vartannat år. Kommande valberedning tillsätts 2021.

Rådet för finansiell rapportering
Patrik Tigerschiöld-ordförande, Anders Ullberg, Anders Oscarsson, Fredrik Nordström och Svante Forsberg.

För kontakt med valberedningarna, vänligen maila till info[at]godsedpavpmarknaden.se eller kontakta:

Anna-Carin Holmqvist
Kanslichef 
Telefon: 08-5088 22 75