Styrelse


Patrik Tigerschiöld, ordförande

Tigerschiöld.jpg
Styrelseledamot sedan: 2014.
Född: 1964.
Utbildning: Civilekonom.
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i Bure Equity AB.
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i Cavotec SA och Mycronic AB. Ledamot i Fondbolaget Fondita och IVA.
Urval av tidigare befattningar: Vd Bure, Vd Skanditek Industriförvaltning AB, Vd SE-Bankens Allemansfonder.


Lars Afrell

Afrell.jpg
Styrelseledamot sedan: 2016.
Född: 1952. 
Utbildning: Jur Kand.
Nuvarande befattning: Direktör Svenska Fondhandlareföreningen.
Aktuella uppdrag: ESA Board of Appeal.
Urval av tidigare befattningar: Departementsråd Finansdepartementet.


Åsa Arffman

Arffman.jpg
Styrelseledamot sedan: 2018.
Född: 1963.
Utbildning: Juris Kandidat/juristexamen.
Nuvarande befattning: Chefsjurist.
Aktuella styrelseuppdrag: Betalningsregelverk i Sverige AB, styrelseledamot, Affärsbankernas Serviceaktiebolag, styrelseledamot, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, styrelseledamot, Institutet Mot Mutor, styresledamot, Näringslivets Regelnämnd, styrelseledamot, Arffman Consulting AB, suppleant.
Urval av tidigare befattningar: Enhetschef - Finansinspektionen, Revisorsnämnden - Avdelningsdirektör. 


Svante Forsberg

Forsberg.jpg
Styrelseledamot sedan: 2012.
Född: 1952.   
Utbildning: Civilekonom.
Nuvarande befattning: Senior Partner Deloitte.
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Vd Deloitte, styrelseordförande Deloitte, ordförande FAR.

         

Petra Hedengran

Hedengran.jpg
Styrelseledamot sedan: 2012.
Född: 1964.  
Utbildning: Jur kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist och ansvarig för investeringar i EQT, Investor AB.
Aktuella styrelseuppdrag: Electrolux och Alecta.
Urval av tidigare befattningar: Delägare Advokatfirman Lindahl, chefsjurist ABB Financial Services Nordic region.

  

Fredrik Nordström

Nordström.jpg
Styrelseledamot sedan: maj 2016.
Född: 1967.
Utbildning: Studier i Nationalekonomi och finansiering.
Nuvarande befattning: VD Fondbolagens förening.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot Aktiefrämjandet, ledamot EFAMA.
Urval av tidigare befattningar: Chef Affärsutveckling AMF, VD AMF Fonder, departementssekreterare Finansdepartementet, räntehandlare Nordbanken.

 

Anders Oscarsson 

Oscarsson.jpg
Styrelseledamot sedan: 2014.
Född: 1964.
Utbildning: Universitetsexamen i ekonomi från Stockholms universitet.
Nuvarande befattning: Aktiechef på AMF.
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i Institutionella Ägares Förening samt styrelseledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: VD på AMF Fonder, VD på SEB Investment management, Aktiechef på Nordea Securities samt VD på Nordbankens Portföljförvaltning AB.

 

Lauri Rosendahl

Rosendahl.jpg
Styrelseledamot sedan: 2016.
Född: 1960.     
Utbildning: Magister-studier i Finansiering och Investering på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Nuvarande befattning: VD, Nasdaq Nordic och Nasdaq Stockholm.
Aktuella styrelseuppdrag: Interna börsstyrelser inom Nasdaq-koncernen, EuroCCP, FESE (Federation of European Stock Exchanges), Swedish House of Finance¸ Aktiefrämjandet - Ung Privatekonomi, Föreningen God Sed på Värdepappersmarknaden, Stockholm International Financial Initiative, Hållbart Värdeskapande Initiativ. 
Urval av tidigare befattningar:  VD för Helsingforsbörsen, Senior Vice President, Nordic Equities NASDAQ OMX, Aros Securities, Deutsche Bank, Alfred Berg / ABN Amro, Carnegie och Kaupthing.


Anna Pettersson Westerberg

pettersonwesterberg.png
Styrelseledamot sedan: 2018.
Född: 1974.
Utbildning: Nationalekonom.
Nuvarande befattning: Chefsekonom Svensk försäkring.
Aktuella styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande Min Pension.
Urval av tidigare befattningar:


Anne Wigart

Wigart.jpg
Styrelseledamot sedan: 2012.
Född: 1957.  
Utbildning: Master of Laws (LL.M.), Uppsala universitet.
Nuvarande befattning: Director, Legal Affairs, Svenskt Näringsliv – Bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt – Företagsjuridik.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Aktiemarknadsbolagens Förening och suppleant i Svangen AB.
Urval av tidigare befattningar: Fiskal Svea hovrätt, Administrativ fiskal Svea hovrätt, Tingsfiskal Stockholms tingsrätt, Jurist Sveriges Industriförbund.

 

Anna Pettersson Westerberg